το blog αυτό δημιουργήθηκε με αφορμή το θέμα tαυτότητα / ιdentity στο μάθημα "στοιχεία οπτικής επικοινωνίας" στο δεύτερο έτος του κολεγίου βακαλό
οι σπουδαστές καλούνται να δημιουργούν εικόνες, να αναρτούν ευρήματα, να καταθέτουν απόψεις, να σχολιάζουν καταστάσεις που σχετίζονται με το θέμα

Tuesday, February 21, 2012

Dr. Jekyll and Mr. Hyde
The transformation. "Great God! Can it be!!"

Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Based on a story by Stevenson, Robert Louis, 1850-1894
Published by National Prtg. & Engr. Co., [188-?], Chicago
1 print (poster), lithograph, color ; 72 x 107 cm