το blog αυτό δημιουργήθηκε με αφορμή το θέμα tαυτότητα / ιdentity στο μάθημα "στοιχεία οπτικής επικοινωνίας" στο δεύτερο έτος του κολεγίου βακαλό
οι σπουδαστές καλούνται να δημιουργούν εικόνες, να αναρτούν ευρήματα, να καταθέτουν απόψεις, να σχολιάζουν καταστάσεις που σχετίζονται με το θέμα

Monday, February 20, 2012

Identity may refer to:
from Wikipedia, the free encyclopedia

Philosophical topics
• Identity (philosophy), also called sameness, is whatever makes an entity definable and recognizable
• Law of identity, principle of logic stating that an object is the same as itself
• Personal identity (philosophy), refers to the numerical identity (continuity of existence) of persons through time
Specifications of persons
• Identity change
• Identity document
• Identity theft, the deliberate appropriation of someone else's identity
(without that person's permission) for criminal purposes
• Personally identifiable information
Personal conception and expression
• Gender identity, also known as core gender identity, the gender(s) or lack thereof, that a person self-identifies
• Identity formation, the process of the development of the distinct personality of an individual
• Identity (social science), umbrella term used to describe individuality, personal identity, social identity, and cultural identity in psychology, sociology, and philosophy
• Persona, a social role or a character played by an actor with oneself
• Sexual orientation identity, describes how persons identify their own sexuality
Group expression and affiliation
• Christian Identity, a Christian religious movement
• Cultural identity, person's self-affiliation (or categorization by others) as a member of a cultural group
• Identity politics, refers to political arguments that focus upon the self interest and perspectives of self-identified social interest groups or minorities
• National identity, belief in membership of a nation
Mathematics
• Identity element, a special element in a set or structure with respect to an operator
• Identity function, a function that does not alter its argument
• Identity (mathematics), an equality that holds regardless of the values of its variables
• Identity matrix, a square matrix with ones on the main diagonal, zeros elsewhere
Business
• Accounting identity, calculation or measurement that must be true regardless of the value of its variables
• Corporate identity, "persona" of a corporation by way of branding or use of trademarks
Computer science
• Digital identity, representation of a set of claims made by one digital subject about itself or another digital subject
• Federated identity, assembled identity of a person's user information, stored across multiple distinct identity management systems
• Identity column, database field that uniquely identifies every row in the table and is made up of values generated by the database
• Identity management, administrative area that deals with identifying individuals in a system and controlling access to resources by placing restrictions on them
• Identity (object-oriented programming), describes the property of objects that distinguishes them from other objects
• Online identity, social identity that an internet user establishes in online communities and websites