το blog αυτό δημιουργήθηκε με αφορμή το θέμα tαυτότητα / ιdentity στο μάθημα "στοιχεία οπτικής επικοινωνίας" στο δεύτερο έτος του κολεγίου βακαλό
οι σπουδαστές καλούνται να δημιουργούν εικόνες, να αναρτούν ευρήματα, να καταθέτουν απόψεις, να σχολιάζουν καταστάσεις που σχετίζονται με το θέμα

Monday, March 5, 2012

"i'm not there" movie (η ζωή του bob dylan).

(Ενας άνθρωπος με πολλά πρόσωπα ή ένα πρόσωπο για πολλούς ανθρώπους;)

http://en.wikipedia.org/wiki/I'm_Not_There