το blog αυτό δημιουργήθηκε με αφορμή το θέμα tαυτότητα / ιdentity στο μάθημα "στοιχεία οπτικής επικοινωνίας" στο δεύτερο έτος του κολεγίου βακαλό
οι σπουδαστές καλούνται να δημιουργούν εικόνες, να αναρτούν ευρήματα, να καταθέτουν απόψεις, να σχολιάζουν καταστάσεις που σχετίζονται με το θέμα

Sunday, June 10, 2012

H τέλεια Ευρώπη
Aποφάσισα να ασχοληθώ με τις ιδαιτερότητες κάθε χώρας, μέσα από τα στερεότυπα. Συγκεκριμένα για εφτά χώρες της Ευρώπης, Ελλάδα, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Φιλανδία, Ιταλία και Ιρλανδία. Σκέφτηκα λοιπόν να το αποδώσω εικαστικά, δημιουργώντας διαφορετικά διαβατήρια
για την κάθε χώρα , αντικαθιστώντας το υπάρχον λογότυπο με αυτό που πραγματικά αντιπροσωπεύει την κάθε χώρα. Επίσης, πάνω στο διαβατήριο υπάρχει και μία λεζάντα για την κάθε χώρα, ένα ειρωνικό σχόλιο το οποίο υποδηλώνει σε τι υστερεί η κάθε χώρα. Έτσι δημιούργησα την “Τέλεια Ευρώπη”.
Μία ακόμη εφαρμογή είναι “Η Κάλπη”, μία κλασσική κάλπη από διάφανο plexiglass η οποία ζητά την συμμετοχή του κοινού, να ψηφίσει ο κόσμος ποιά κατά τη γνώμη του ιδιότητα ταιριάζει στην κάθε χώρα. Γι’ αυτό το λόγο δημιούργησα “τα χαρτάκια” τα οποία λένε πάνω την ιδιότητα και ο κόσμος πρέπει να συμπληρώσει την χώρα που πιστεύει οτι αντιπροσωπεύει τη συγκεκριμένη ιδιότητα, έτσι ώστε να σχηματιστεί η “Τέλεια Ευρώπη”.

Βιολέτα Λαμπάρα